Enter your keyword

Возен ред – Поаѓање

ВОЗНИОТ РЕД Е ОД ИНФОРМАТИВЕН КАРАКТЕР.
Транскоп го задржува правото за промена на возниот ред заради виша сила,  како што се природни неприлики, неприлики во патната инфраструктура, блокирани патишта итн.
Време
Место на пристигнувањеПрекуПоаѓање (ден)ПревозникИнфо
05:00 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневноТранскопповеќе
 • 05:00 СКОПЈЕ Д.Хисар, Кичево, Гостивар, ТетовоПон, Вто, Чет, ПетТранскопповеќе
 • 05:45 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Транскопповеќе
 • 06:00 ВИЕНА Скопје, Грац Недела Еуро Бус
  06:30 СКОПЈЕ Прилеп, Велессекојдневно ТранскопПовеќе
 • 06:30 СТРУГА Ресен, Охридсекојдневно ТранскопПовеќе
 • 07:30 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно ТранскопПовеќе
 • 07:30 ВИЕНА Скопје, ГрацНедела Тони Травел
  07:50 КОЧАНИ Прилеп, Велес, Штип секојдневно Галеб
  08:30 од Скопје СОФИЈА КумановосекојдневноТранскоп
  09:00 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно ТранскопПовеќе
 • 09:00КИЧЕВОсекојдневноМетро Транс
  09:00СТРУГАОхридсекојдневноТранскопПовеќе
 • 09:30 ОХРИД Ресен секојдневно Галеб
  10:00 КИЧЕВО Демир Хисар секојдневно Делфина Турс
  10:30 ОХРИД Ресен секојдневно Галеб
  10:30 БУЧИН / секојдневно Роз Руб Транс
  10:30 ОХРИД Ресен секојдневно АвтоАтом
  11:00 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно ТранскопПовеќе
 • 11:00 СКОПЈЕ Д.Хисар, Кичево, Гостивар, Тетовосамо во Недела и државни празнициТранскопповеќе
 • 11:50 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно Галеб
  13:00СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно ТранскопПовеќе
 • 13:15КИЧЕВОсекојдневноМетро Транс
  13:15ОХРИДРесенсекојдневноТранскопПовеќе
 • 14:00 БУЧИН / секојдневно Роз Руб Транс
  14:15 СТРУМИЦА Кавадарци секојдневно Струмица Експрес
  14:30 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно ТранскопПовеќе
 • 14:30 МАК. БРОД/ секојдневноМетро Транс
  15:00 ОХРИД Ресен секојдневно ТранскопПовеќе
 • 15:00 ГЕВГЕЛИЈА Прилеп, Кавадарци, Неготино секојдневно Транс Балкан
  15:00 КОЧАНИ Прилеп, Велес, Штип секојдневно Авто Атом
  15:50 РЕСЕН / секојдневно Транскоп
  16:00 КИЧЕВО Демир Хисар секојдневно Делфина Турс
  16:00 ОХРИД Ресен секојдневно Галеб
  16:30 СКОПЈЕ Прилеп, Велес секојдневно ТранскопПовеќе
 • 16:50КИЧЕВОсекојдневноМетро Транс
  17:00 БУЧИН /секојдневно Роз Руб Транс
  17:15 РЕСЕН / секојдневно Транскоп
  17:25 БЕЛГРАД Скопје секојдневно Галеб
  18:00 ВИЕНА /Сабота Еуро Бус
  18:45 ОХРИД Ресен секојдневно Галеб
  18:45 РЕСЕН / секојдневно Транскоп
  19:00 СКОПЈЕ Прилеп, Велессекојдневно ТранскопПовеќе
 • 19:30 ВИЕНА Скопје, ГрацСабота Тони Травел
  19:30ОХРИДРесенсекојдневноГалеб
  23:30
  ВИЕНА / Сабота Виена Травел

  112567total visits,16visits today